Biuletyn Informacji Publicznej


Straż Miejska
www.bip.gov.pl
Herb Miasta Sieradza
BIP Miasta Sieradza
sieradz.tbd.uw.lodz.pl


   Statystyka

Statystyka
pomoc   statystyka   redakcja  


Wydarzenia


Prawo


Wewnętrzne akty prawne


Pracownicy Straży Miejskiej


Dane teleadresowe


Inne informacje


Komunikaty


Inwestycje


Adobe Acrobat Reader


Przetargi


Wiadomości 
1. Ustawa o strażach gminnych: 14626
10. Zasady utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Sieradz: 1753
11. Prowadzenie ewidencji etatów, środków przymusu przez straże miejskie: 1460
12. Zasady współpracy z Policją: 2205
13. Udzielanie pomocy organom egzekucyjnym: 1325
14. Wspópraca SUFO ze strażą miejską, policją: 1973
15. Warunki użycia broni palnej przez Strażników: 1629
17. Uchwała Rady Miejskiej dot. zakazu spożywania alkoholu w miejscach publicznych na okreśłonych obszarach Miasta Sieradza: 2154
18. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Sieradz: 569
3. Umundurowanie i dystynkcje: 3083
4. Szkolenie podstawowe strażników gminnych: 3779
5. Katalog wykroczeń: 4251
6. Wysokość grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń.: 3147
7. Kontrola ruchu drogowego: 2025
8. Zakres i sposób wykonywania niektórych czynności: 1874
Adobe Acrobat Reader: 3476
Dane teleadresowe: 16344
Inne informacje: 6495
Inwestycje: 5841
Komunikaty: 25264
Pracownicy Straży Miejskiej: 57598
Prawo: 5182
Przetargi: 89861
Strona główna: 32793
Wewnętrzne akty prawne: 4430
Wiadomości: 20915
Wydarzenia: 6200
Pomoc: 2072
Redakcja Biuletynu: 2098
Regulamin naboru na stanowisko Aplikanta : 2866
Regulamin organizacyjny : 1940
Specyfikacje: 2279
Statystyka: 2189
Wyszukiwarka: 1041
 
 wersja do druku


Ostatnia modyfikacja
04-12-2003
Redaktor
Artur Chudzik
Liczba odwiedzin tej strony
2189
Liczba odwiedzin strony glównej
32793

Copyright 2003 ASI & Urząd Miasta Sieradz