Biuletyn Informacji Publicznej


Straż Miejska
www.bip.gov.pl
Herb Miasta Sieradza
BIP Miasta Sieradza
sieradz.tbd.uw.lodz.pl


   Statystyka

Statystyka
pomoc   statystyka   redakcja  


Wydarzenia


Prawo


Wewnętrzne akty prawne


Pracownicy Straży Miejskiej


Dane teleadresowe


Inne informacje


Komunikaty


Inwestycje


Adobe Acrobat Reader


Przetargi


Wiadomości 
1. Ustawa o strażach gminnych: 14757
10. Zasady utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Sieradz: 1881
11. Prowadzenie ewidencji etatów, środków przymusu przez straże miejskie: 1590
12. Zasady współpracy z Policją: 2343
13. Udzielanie pomocy organom egzekucyjnym: 1453
14. Wspópraca SUFO ze strażą miejską, policją: 2099
15. Warunki użycia broni palnej przez Strażników: 1753
17. Uchwała Rady Miejskiej dot. zakazu spożywania alkoholu w miejscach publicznych na okreśłonych obszarach Miasta Sieradza: 2307
18. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Sieradz: 698
3. Umundurowanie i dystynkcje: 3216
4. Szkolenie podstawowe strażników gminnych: 3896
5. Katalog wykroczeń: 4378
6. Wysokość grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń.: 3264
7. Kontrola ruchu drogowego: 2151
8. Zakres i sposób wykonywania niektórych czynności: 1992
Adobe Acrobat Reader: 3632
Dane teleadresowe: 17239
Inne informacje: 6733
Inwestycje: 6396
Komunikaty: 28676
Pracownicy Straży Miejskiej: 58568
Prawo: 5350
Przetargi: 92466
Strona główna: 33832
Wewnętrzne akty prawne: 4671
Wiadomości: 22712
Wydarzenia: 6422
Pomoc: 2253
Redakcja Biuletynu: 2266
Regulamin naboru na stanowisko Aplikanta : 2985
Regulamin organizacyjny : 2118
Specyfikacje: 2490
Statystyka: 2353
Wyszukiwarka: 1047
 
 wersja do druku


Ostatnia modyfikacja
04-12-2003
Redaktor
Artur Chudzik
Liczba odwiedzin tej strony
2353
Liczba odwiedzin strony glównej
33832

Copyright 2003 ASI & Urząd Miasta Sieradz