Biuletyn Informacji Publicznej


Straż Miejska
www.bip.gov.pl
Herb Miasta Sieradza
BIP Miasta Sieradza
sieradz.tbd.uw.lodz.pl


   Statystyka

Statystyka
pomoc   statystyka   redakcja  


Wydarzenia


Prawo


Wewnętrzne akty prawne


Pracownicy Straży Miejskiej


Dane teleadresowe


Inne informacje


Komunikaty


Inwestycje


Adobe Acrobat Reader


Przetargi


Wiadomości 
1. Ustawa o strażach gminnych: 14539
10. Zasady utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Sieradz: 1693
11. Prowadzenie ewidencji etatów, środków przymusu przez straże miejskie: 1402
12. Zasady współpracy z Policją: 2109
13. Udzielanie pomocy organom egzekucyjnym: 1263
14. Wspópraca SUFO ze strażą miejską, policją: 1907
15. Warunki użycia broni palnej przez Strażników: 1559
17. Uchwała Rady Miejskiej dot. zakazu spożywania alkoholu w miejscach publicznych na okreśłonych obszarach Miasta Sieradza: 2028
18. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Sieradz: 482
3. Umundurowanie i dystynkcje: 2957
4. Szkolenie podstawowe strażników gminnych: 3707
5. Katalog wykroczeń: 4185
6. Wysokość grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń.: 3066
7. Kontrola ruchu drogowego: 1962
8. Zakres i sposób wykonywania niektórych czynności: 1800
Adobe Acrobat Reader: 3356
Dane teleadresowe: 15173
Inne informacje: 6333
Inwestycje: 5528
Komunikaty: 23423
Pracownicy Straży Miejskiej: 56552
Prawo: 5072
Przetargi: 88290
Strona główna: 31441
Wewnętrzne akty prawne: 4312
Wiadomości: 18549
Wydarzenia: 5974
Pomoc: 1968
Redakcja Biuletynu: 2008
Regulamin naboru na stanowisko Aplikanta : 2766
Regulamin organizacyjny : 1794
Specyfikacje: 2141
Statystyka: 2109
Wyszukiwarka: 1031
 
 wersja do druku


Ostatnia modyfikacja
04-12-2003
Redaktor
Artur Chudzik
Liczba odwiedzin tej strony
2109
Liczba odwiedzin strony glównej
31441

Copyright 2003 ASI & Urząd Miasta Sieradz