Biuletyn Informacji Publicznej


Straż Miejska
www.bip.gov.pl
Herb Miasta Sieradza
BIP Miasta Sieradza
sieradz.tbd.uw.lodz.pl


   Statystyka

Statystyka
pomoc   statystyka   redakcja  


Wydarzenia


Prawo


Wewnętrzne akty prawne


Pracownicy Straży Miejskiej


Dane teleadresowe


Inne informacje


Komunikaty


Inwestycje


Adobe Acrobat Reader


Przetargi


Wiadomości 
1. Ustawa o strażach gminnych: 14597
10. Zasady utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Sieradz: 1729
11. Prowadzenie ewidencji etatów, środków przymusu przez straże miejskie: 1439
12. Zasady współpracy z Policją: 2172
13. Udzielanie pomocy organom egzekucyjnym: 1302
14. Wspópraca SUFO ze strażą miejską, policją: 1948
15. Warunki użycia broni palnej przez Strażników: 1602
17. Uchwała Rady Miejskiej dot. zakazu spożywania alkoholu w miejscach publicznych na okreśłonych obszarach Miasta Sieradza: 2119
18. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Sieradz: 539
3. Umundurowanie i dystynkcje: 3042
4. Szkolenie podstawowe strażników gminnych: 3755
5. Katalog wykroczeń: 4228
6. Wysokość grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń.: 3121
7. Kontrola ruchu drogowego: 2005
8. Zakres i sposób wykonywania niektórych czynności: 1851
Adobe Acrobat Reader: 3429
Dane teleadresowe: 16027
Inne informacje: 6439
Inwestycje: 5705
Komunikaty: 24587
Pracownicy Straży Miejskiej: 57377
Prawo: 5146
Przetargi: 89212
Strona główna: 32313
Wewnętrzne akty prawne: 4388
Wiadomości: 20147
Wydarzenia: 6130
Pomoc: 2041
Redakcja Biuletynu: 2068
Regulamin naboru na stanowisko Aplikanta : 2812
Regulamin organizacyjny : 1868
Specyfikacje: 2211
Statystyka: 2159
Wyszukiwarka: 1038
 
 wersja do druku


Ostatnia modyfikacja
04-12-2003
Redaktor
Artur Chudzik
Liczba odwiedzin tej strony
2159
Liczba odwiedzin strony glównej
32313

Copyright 2003 ASI & Urząd Miasta Sieradz