Biuletyn Informacji Publicznej


Straż Miejska
www.bip.gov.pl
Herb Miasta Sieradza
BIP Miasta Sieradza
sieradz.tbd.uw.lodz.pl


   Statystyka

Statystyka
pomoc   statystyka   redakcja  


Wydarzenia


Prawo


Wewnętrzne akty prawne


Pracownicy Straży Miejskiej


Dane teleadresowe


Inne informacje


Komunikaty


Inwestycje


Adobe Acrobat Reader


Przetargi


Wiadomości 
1. Ustawa o strażach gminnych: 14608
10. Zasady utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Sieradz: 1739
11. Prowadzenie ewidencji etatów, środków przymusu przez straże miejskie: 1450
12. Zasady współpracy z Policją: 2186
13. Udzielanie pomocy organom egzekucyjnym: 1309
14. Wspópraca SUFO ze strażą miejską, policją: 1960
15. Warunki użycia broni palnej przez Strażników: 1612
17. Uchwała Rady Miejskiej dot. zakazu spożywania alkoholu w miejscach publicznych na okreśłonych obszarach Miasta Sieradza: 2132
18. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Sieradz: 550
3. Umundurowanie i dystynkcje: 3058
4. Szkolenie podstawowe strażników gminnych: 3765
5. Katalog wykroczeń: 4236
6. Wysokość grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń.: 3133
7. Kontrola ruchu drogowego: 2015
8. Zakres i sposób wykonywania niektórych czynności: 1861
Adobe Acrobat Reader: 3445
Dane teleadresowe: 16184
Inne informacje: 6461
Inwestycje: 5771
Komunikaty: 24851
Pracownicy Straży Miejskiej: 57493
Prawo: 5159
Przetargi: 89496
Strona główna: 32510
Wewnętrzne akty prawne: 4404
Wiadomości: 20448
Wydarzenia: 6162
Pomoc: 2052
Redakcja Biuletynu: 2080
Regulamin naboru na stanowisko Aplikanta : 2850
Regulamin organizacyjny : 1911
Specyfikacje: 2253
Statystyka: 2173
Wyszukiwarka: 1038
 
 wersja do druku


Ostatnia modyfikacja
04-12-2003
Redaktor
Artur Chudzik
Liczba odwiedzin tej strony
2173
Liczba odwiedzin strony glównej
32510

Copyright 2003 ASI & Urząd Miasta Sieradz