Biuletyn Informacji Publicznej


Straż Miejska
www.bip.gov.pl
Herb Miasta Sieradza
BIP Miasta Sieradza
sieradz.tbd.uw.lodz.pl


   Statystyka

Statystyka
pomoc   statystyka   redakcja  


Wydarzenia


Prawo


Wewnętrzne akty prawne


Pracownicy Straży Miejskiej


Dane teleadresowe


Inne informacje


Komunikaty


Inwestycje


Adobe Acrobat Reader


Przetargi


Wiadomości 
1. Ustawa o strażach gminnych: 14558
10. Zasady utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Sieradz: 1704
11. Prowadzenie ewidencji etatów, środków przymusu przez straże miejskie: 1415
12. Zasady współpracy z Policją: 2127
13. Udzielanie pomocy organom egzekucyjnym: 1274
14. Wspópraca SUFO ze strażą miejską, policją: 1923
15. Warunki użycia broni palnej przez Strażników: 1572
17. Uchwała Rady Miejskiej dot. zakazu spożywania alkoholu w miejscach publicznych na okreśłonych obszarach Miasta Sieradza: 2092
18. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Sieradz: 510
3. Umundurowanie i dystynkcje: 2989
4. Szkolenie podstawowe strażników gminnych: 3720
5. Katalog wykroczeń: 4196
6. Wysokość grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń.: 3087
7. Kontrola ruchu drogowego: 1977
8. Zakres i sposób wykonywania niektórych czynności: 1821
Adobe Acrobat Reader: 3377
Dane teleadresowe: 15565
Inne informacje: 6368
Inwestycje: 5593
Komunikaty: 23775
Pracownicy Straży Miejskiej: 56812
Prawo: 5096
Przetargi: 88558
Strona główna: 31711
Wewnętrzne akty prawne: 4337
Wiadomości: 19169
Wydarzenia: 6015
Pomoc: 1991
Redakcja Biuletynu: 2030
Regulamin naboru na stanowisko Aplikanta : 2780
Regulamin organizacyjny : 1819
Specyfikacje: 2160
Statystyka: 2124
Wyszukiwarka: 1033
 
 wersja do druku


Ostatnia modyfikacja
04-12-2003
Redaktor
Artur Chudzik
Liczba odwiedzin tej strony
2124
Liczba odwiedzin strony glównej
31711

Copyright 2003 ASI & Urząd Miasta Sieradz