Biuletyn Informacji Publicznej


Straż Miejska
www.bip.gov.pl
Herb Miasta Sieradza
BIP Miasta Sieradza
sieradz.tbd.uw.lodz.pl


   Statystyka

Statystyka
pomoc   statystyka   redakcja  


Wydarzenia


Prawo


Wewnętrzne akty prawne


Pracownicy Straży Miejskiej


Dane teleadresowe


Inne informacje


Komunikaty


Inwestycje


Adobe Acrobat Reader


Przetargi


Wiadomości 
1. Ustawa o strażach gminnych: 14499
10. Zasady utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Sieradz: 1657
11. Prowadzenie ewidencji etatów, środków przymusu przez straże miejskie: 1369
12. Zasady współpracy z Policją: 2068
13. Udzielanie pomocy organom egzekucyjnym: 1232
14. Wspópraca SUFO ze strażą miejską, policją: 1873
15. Warunki użycia broni palnej przez Strażników: 1525
17. Uchwała Rady Miejskiej dot. zakazu spożywania alkoholu w miejscach publicznych na okreśłonych obszarach Miasta Sieradza: 1986
18. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Sieradz: 451
3. Umundurowanie i dystynkcje: 2884
4. Szkolenie podstawowe strażników gminnych: 3674
5. Katalog wykroczeń: 4142
6. Wysokość grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń.: 3034
7. Kontrola ruchu drogowego: 1929
8. Zakres i sposób wykonywania niektórych czynności: 1768
Adobe Acrobat Reader: 3310
Dane teleadresowe: 14304
Inne informacje: 6259
Inwestycje: 5407
Komunikaty: 22698
Pracownicy Straży Miejskiej: 55985
Prawo: 5019
Przetargi: 87634
Strona główna: 30817
Wewnętrzne akty prawne: 4258
Wiadomości: 17682
Wydarzenia: 5909
Pomoc: 1924
Redakcja Biuletynu: 1960
Regulamin naboru na stanowisko Aplikanta : 2736
Regulamin organizacyjny : 1743
Specyfikacje: 2100
Statystyka: 2066
Wyszukiwarka: 1027
 
 wersja do druku


Ostatnia modyfikacja
04-12-2003
Redaktor
Artur Chudzik
Liczba odwiedzin tej strony
2066
Liczba odwiedzin strony glównej
30817

Copyright 2003 ASI & Urząd Miasta Sieradz