Biuletyn Informacji Publicznej


Straż Miejska
www.bip.gov.pl
Herb Miasta Sieradza
BIP Miasta Sieradza
sieradz.tbd.uw.lodz.pl


   Statystyka

Statystyka
pomoc   statystyka   redakcja  


Wydarzenia


Prawo


Wewnętrzne akty prawne


Pracownicy Straży Miejskiej


Dane teleadresowe


Inne informacje


Komunikaty


Inwestycje


Adobe Acrobat Reader


Przetargi


Wiadomości 
1. Ustawa o strażach gminnych: 14475
10. Zasady utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Sieradz: 1641
11. Prowadzenie ewidencji etatów, środków przymusu przez straże miejskie: 1356
12. Zasady współpracy z Policją: 2046
13. Udzielanie pomocy organom egzekucyjnym: 1219
14. Wspópraca SUFO ze strażą miejską, policją: 1863
15. Warunki użycia broni palnej przez Strażników: 1513
17. Uchwała Rady Miejskiej dot. zakazu spożywania alkoholu w miejscach publicznych na okreśłonych obszarach Miasta Sieradza: 1969
18. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Sieradz: 439
3. Umundurowanie i dystynkcje: 2857
4. Szkolenie podstawowe strażników gminnych: 3663
5. Katalog wykroczeń: 4127
6. Wysokość grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń.: 3020
7. Kontrola ruchu drogowego: 1916
8. Zakres i sposób wykonywania niektórych czynności: 1756
Adobe Acrobat Reader: 3270
Dane teleadresowe: 13849
Inne informacje: 6200
Inwestycje: 5334
Komunikaty: 22305
Pracownicy Straży Miejskiej: 55791
Prawo: 4974
Przetargi: 87279
Strona główna: 30474
Wewnętrzne akty prawne: 4225
Wiadomości: 17201
Wydarzenia: 5858
Pomoc: 1895
Redakcja Biuletynu: 1933
Regulamin naboru na stanowisko Aplikanta : 2723
Regulamin organizacyjny : 1702
Specyfikacje: 2064
Statystyka: 2035
Wyszukiwarka: 1025
 
 wersja do druku


Ostatnia modyfikacja
04-12-2003
Redaktor
Artur Chudzik
Liczba odwiedzin tej strony
2035
Liczba odwiedzin strony glównej
30474

Copyright 2003 ASI & Urząd Miasta Sieradz