Biuletyn Informacji Publicznej


Straż Miejska
www.bip.gov.pl
Herb Miasta Sieradza
BIP Miasta Sieradza
sieradz.tbd.uw.lodz.pl


   Statystyka

Statystyka
pomoc   statystyka   redakcja  


Wydarzenia


Prawo


Wewnętrzne akty prawne


Pracownicy Straży Miejskiej


Dane teleadresowe


Inne informacje


Komunikaty


Inwestycje


Adobe Acrobat Reader


Przetargi


Wiadomości 
1. Ustawa o strażach gminnych: 14568
10. Zasady utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Sieradz: 1712
11. Prowadzenie ewidencji etatów, środków przymusu przez straże miejskie: 1422
12. Zasady współpracy z Policją: 2135
13. Udzielanie pomocy organom egzekucyjnym: 1279
14. Wspópraca SUFO ze strażą miejską, policją: 1929
15. Warunki użycia broni palnej przez Strażników: 1576
17. Uchwała Rady Miejskiej dot. zakazu spożywania alkoholu w miejscach publicznych na okreśłonych obszarach Miasta Sieradza: 2098
18. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Sieradz: 522
3. Umundurowanie i dystynkcje: 3010
4. Szkolenie podstawowe strażników gminnych: 3732
5. Katalog wykroczeń: 4206
6. Wysokość grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń.: 3092
7. Kontrola ruchu drogowego: 1984
8. Zakres i sposób wykonywania niektórych czynności: 1829
Adobe Acrobat Reader: 3395
Dane teleadresowe: 15715
Inne informacje: 6387
Inwestycje: 5620
Komunikaty: 24042
Pracownicy Straży Miejskiej: 56976
Prawo: 5110
Przetargi: 88743
Strona główna: 31881
Wewnętrzne akty prawne: 4351
Wiadomości: 19421
Wydarzenia: 6048
Pomoc: 2013
Redakcja Biuletynu: 2043
Regulamin naboru na stanowisko Aplikanta : 2790
Regulamin organizacyjny : 1837
Specyfikacje: 2181
Statystyka: 2135
Wyszukiwarka: 1033
 
 wersja do druku


Ostatnia modyfikacja
04-12-2003
Redaktor
Artur Chudzik
Liczba odwiedzin tej strony
2135
Liczba odwiedzin strony glównej
31881

Copyright 2003 ASI & Urząd Miasta Sieradz