Biuletyn Informacji Publicznej


Straż Miejska
www.bip.gov.pl
Herb Miasta Sieradza
BIP Miasta Sieradza
sieradz.tbd.uw.lodz.pl


   Statystyka

Statystyka
pomoc   statystyka   redakcja  


Wydarzenia


Prawo


Wewnętrzne akty prawne


Pracownicy Straży Miejskiej


Dane teleadresowe


Inne informacje


Komunikaty


Inwestycje


Adobe Acrobat Reader


Przetargi


Wiadomości 
1. Ustawa o strażach gminnych: 14464
10. Zasady utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Sieradz: 1635
11. Prowadzenie ewidencji etatów, środków przymusu przez straże miejskie: 1348
12. Zasady współpracy z Policją: 2038
13. Udzielanie pomocy organom egzekucyjnym: 1209
14. Wspópraca SUFO ze strażą miejską, policją: 1856
15. Warunki użycia broni palnej przez Strażników: 1506
17. Uchwała Rady Miejskiej dot. zakazu spożywania alkoholu w miejscach publicznych na okreśłonych obszarach Miasta Sieradza: 1958
18. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Sieradz: 430
3. Umundurowanie i dystynkcje: 2836
4. Szkolenie podstawowe strażników gminnych: 3653
5. Katalog wykroczeń: 4112
6. Wysokość grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń.: 3005
7. Kontrola ruchu drogowego: 1911
8. Zakres i sposób wykonywania niektórych czynności: 1747
Adobe Acrobat Reader: 3251
Dane teleadresowe: 13565
Inne informacje: 6171
Inwestycje: 5300
Komunikaty: 22157
Pracownicy Straży Miejskiej: 55612
Prawo: 4947
Przetargi: 87073
Strona główna: 30262
Wewnętrzne akty prawne: 4205
Wiadomości: 16883
Wydarzenia: 5825
Pomoc: 1880
Redakcja Biuletynu: 1918
Regulamin naboru na stanowisko Aplikanta : 2719
Regulamin organizacyjny : 1653
Specyfikacje: 2047
Statystyka: 2019
Wyszukiwarka: 1023
 
 wersja do druku


Ostatnia modyfikacja
04-12-2003
Redaktor
Artur Chudzik
Liczba odwiedzin tej strony
2019
Liczba odwiedzin strony glównej
30262

Copyright 2003 ASI & Urząd Miasta Sieradz